Anekdotai
0.8868 0.8868 0.8868 0.8868 0.8868
(0.89 - nieko ypatingo!)

ketvirtadienio

Vinipuchas susitiko asiliuką ir pasakoja jam apie vakarykštį tūsą:

- Jėzau, asiliuk, kaip gerai mes praleidome laiką! Kaip smagu buvo! Visi prisigėrę, susimušė, išdulkino vienas kitą...

- O kas ten buvo susirinkę?

- Nu aš ir knysliukas...

 

***

Ankstus šeštadienio rytas. Petras, neseniai grįžęs iš po penktadienio, bando užmigt, troškulys kankina, o čia tėvas įgriūna į kambarį ir sako:

- Kelkis, eisim žolės šienaut.

- Nieko nebus, - sako Petras, - nešienausiu, miego noriu.

Tėvas pagaliu per kuprą:

- Kelkis, parazite, ir viskas.

Nu, atsikėlė Petras, nueina su tėvu į pievą. Dar nei nepradėjęs šienaut, sako tėvui:

- Žinai, diena bus karšta - einu namo, atnešiu atsigert.

Na, tėvas pagalvojęs sako:

- Eik. Parėjo Petras namo ir sako motinai:

- Tėvas prašė valgyt padaryt, labai išalko.

Nu, motinai tėvas liepė, reiškia reikia. O Petras, atėjęs į lauką, tėvui sako:

- Einam namo, motina valgyt padarė.

Nu, tėvui liepė motina, reikia eit. Grįžo abu namo, o sūnus ir sako:

- Tėvai kaip gerai būtų prie koldūnų buteliukas koks... Gal tada ir darbas geriau eisis.

Nu, tėvas ir sako:

- Eik pas kaimyną, paimsi skolon vieną puslitrį.

Nulėkęs pas kaimyną sūnus anam ir sako:

- Duok du butelius, kitaip pasakysiu, kad su mano motina miegi. Tai ateis tėvas papjaus.

Kaimynas išsigando ir davė du butelius. Sūnus grįžo namo ir sako tėvui:

- Eik, kaimynas prašė, kad kiaulę papjautum.

Nu, kaimynas prašė, reikia padėt žmogui. Už peilio ir eina per pievą, o kaimynas, pamatęs pagalvojo: "Pardavė vaikis.Šakės..." Ir per kitas duris iš namų miškan. Atėjo tėvas pas kaimyną, ant kiemo nieko nėra. Žiūri - kiaulė po kiemą laksto. Nu tai tas tik šmaukšt ir po kiaulės. Eina namo su kruvinu peiliu, o sūnus ir sako mamai:

- Pasakiau tėvui, kad su kaimynu miegi, tai jis nuėjo jo papjauti. O, žiūrėk, pareina su kruvinu peiliu.

Motina išsigando ir irgi pro duris ir miškan. Grįžo tėvas ir klausia Petro:

- Tai kur motina?

Tas ilgai negalvojęs:

- Su kaimynu į mišką pabėgo, kol tu kiaulę jam pjovei.

Pasiuto tėvas už to pačio peilio ir į mišką... Sėdi Petras, koldūną įsimeta burnon, 50 g išgeria ir sako:

- Sakiau, kad žolės nepjausiu, reiškia nepjausiu.

 

***

Žvejojo kartą lokys ir zuikis upėje. Staiga lokys pagavo auksinę žuvelę. Ta jam ir sako:

- Paleiskit mane ir aš išpildysiu tau, loky tris norus už tai, kad tu mane pagavai, o tau, zuiki vieną, kad tu čia prie kompanijos.

Lokys pagalvojo ir sako:

- Noriu, kad visoje girioje būtų vien meškutės ir aš vienas tarp jų.

- Padaryta. - sako žuvelė.

- Noriu, kad ir šalia esančioje girioje būtų vien meškutės ir aš vienas tarp jų.

- Padaryta.

- Padaryk, kad visame pasaulyje būtų vien meškutės ir aš vienas tarp jų!

- Taip, tavo norai išpildyti... Dabar zuikio eilė. Sakyk savo norą.

Zuikis nusišypso:

- Padaryk, kad lokys būtų pyde*as...

 

***

Šnekasi du studentai:

- Klausyk, auginkim kiaulę kambary - mėsos bus, šašlyku, vėdarų, t.t.

- Eik tu, durnas, ar ką... mėšlas, smarvė, netvarka!

- Nieko, ji pripras...

 

***

Ateina negras į darbo biržą ir klausia:

- Ar yra darbas juodaodžiui?

- Aišku, uždarbis 10 tūkst., tarnybinė mašina, telefonas, ir t.t.

- Jūs juokaujat?! - nustemba juodaodis.

- Jūs pirmas pradėjot...

 

***

-Mama, iš kur aš atsiradau?

-Tave po serbantų krūmu radome.

- O praeitą kartą, sakei, kad po aviečių...

- Na gal ir taip. Neprisimenu tiksliai, - pasimeta mama.

- Man atrodo, kai jūs mane darėte, visą daržą ištrypėte.

 

***

Jonukas išmoko, kaip gauti daug pinigų. Grįžta iš mokyklos, pribėga prie mamos:

- O aš viską žinau! - sušunka norėdamas išbandyt ar triukas veikia. Jonuko mama perbalo įbruko 10lt it liepė tylėti. Tada Jonukas apsidžiaugęs nulekė pas sesę:

- Aš viską žinau! - sukliko jis. Sesė davė 20lt ir liepė tylėti. Tada taip Jonukas apėjo visą giminę. Galų gale, nuėjo pas kaimyną:

- O aš viską žinau!

Kaimynas atsisuko, ašarų sklidinois akimis ir tarė:

- Žinai? Tai ateik sūnelį, apkabint manęs, savo tėčio!

 

***

Eina žmogutis, susitinka kitą žmogutį nešantį butelius.

- Tai ką, tara neši priduot.

- Ne, susipykom su žmona ir ta liepė susirinkt visus savo daiktus ir nešdintis...

 

***

Dievas norėjo išbandyti žmones ir jis pasivertė į senelį. Ir laukia prie kelio. Ateina patsanas. Senelis paprašo, kad jį pervestų per kelią. Jis pervedė pirmą kartą, bet antrą kartą pasiuntė tenai kur jam jau seniai reikia. Ateina pankas Arūnas perveda vieną kartą , perveda antrą. Nu Dievas sako:

- Aš Dievas ir išpildysiu tavo tris norus.

- Pirmas noras biški marihuanos man duok!

Atsisėdo dviese surūkė.

- Sakyk antrą!

- Pora kilogramų marihuanos!

- Gerai!

Irgi abu surūkė!

- Trečias noras?

- Daug marihuanos!!

Vėl abu surūkė.. Grįžo Arūnas namo. Sėdėdamas prie televizoriaus išgirdo durų skambutį. Atidaro duris, o ten senelis ir sako:

- Nu, bičas, davai dar tris norus skelk!

 

***

Nutarė Petriuko tėvai pasimylėti. Bet Petriukas vis namuose trinasi, niekur eiti nenori. O butas - vieno kambario. Na, tėvai ir sugalvojo klastą - liepė eiti Petriukui į balkoną, ir pasakoti, kas vyksta kieme. Na, ir pasakoja Petriukas, balkone stovėdamas:

- Vat bobulės kokios tai šnekasi... Santechnikas Vasia girtas į kiemą išlindo... Antanaičiai dulki**si...

Petriuko tėvas iš kambario:

- Palauk, palauk, o iš kur tu tai žinai? Tu juos matai?

- Ne, tiesiog Onutė balkone stovi...

 
 

Geras humoras? Pasidalink!

Taip pat rekomenduojame:

Penktadienio1.9951 1.9951 1.9951 1.9951 1.9951
(2.00 - nieko ypatingo!)

Trečiadieniui1.9412 1.9412 1.9412 1.9412 1.9412
(1.94 - nieko ypatingo!)

 
Vartotojo zona

Geniali mintis

Suimant prievartautoją nusikaltimo vietoje, nusikaltimo įrankis nerastas.