Anekdotai


Anekdotai

Ateina bičas su moterimi į pirtį. Pirtininkas moters kartu su juo neįleidžia. Supyko bičas: – Čia gi mano ŽMONA!!!! Kodėl neįleidi? – Iš principo! Irgi mat švaruolė atsirado – šiandien jau ketvirtą kartą praus...
Anekdotai

Panele! Baikite ryti! - Ar jūs rūpinatės mano figūra? - Ne! Jūs ryjate mano degtinę! *** Sekmadienio pamokslas bažnyčioje: - Šiandien, vaikai mano, pašlovinsime Šventą Mergelę Mariją. Noriu, kad visi pajaustumėt jos didybę...
Anekdotai
1.6296 1.6296 1.6296 1.6296 1.6296
(1.63 - nieko ypatingo!)

Atbėga mažasis Vovačka pas mamą. Mama užsiėmus, tvarkosi, laukia svečių.  Vova:  - Mama mama!!! Nori eilėraštuką pasakysiu?  Mama:  - Vovačka palauk, tuoj svečiai ateis prie jų galėsi pasakyti...
Anekdotai
0.0741 0.0741 0.0741 0.0741 0.0741
(0.07 - nieko ypatingo!)

Susitinka 2 seni draugai su savo vaikais ir vienas sako: -Klausyk, kaip tavo vaikas būdamas 10metų jau tave ūgiu pralenkė? -Kiekvieną dieną po 10cm pakeliu kompo monitorių *** Rado kartą trigalvis slibinas stebukl...
Anekdotai
0.2188 0.2188 0.2188 0.2188 0.2188
(0.22 - nieko ypatingo!)

- Ech, pamenu kai jaunas buvau - kibirą degtinės išgert galėdavau... o dabar tik pusę šiaip ne taip... - Sveikatos nebėr?.. - Nea, snukis tik iki kibiro vidurio lenda... *** Vyras įeina į vaistinę: - M...

Anekdotai
0.8462 0.8462 0.8462 0.8462 0.8462
(0.85 - nieko ypatingo!)

Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis, nes darbo tu vis tiek nerasi... *** Žmogus rašo į televiziją: - Prašau filmų metu nerodyti titrų, nes mano bobutė galvoja, kad kar...
Anekdotai
0.5488 0.5488 0.5488 0.5488 0.5488
(0.55 - nieko ypatingo!)

Skrenda čiukčia lėktuvu, šalia jo sėdi moteris, o už jos - josios vyras. Vyras prašo, kad čiukčia persėstų į jo vietą, nes jam esą žūtbūt reikia pasikalbėti su žmona. Čiukčis nė už ką nesutinka - matai, tenai lango nėra... &Scar...
Anekdotai
2 2 2 2 2
(2.00 - neblogas!)

Vyksta egzaminas. Ateina studentas į auditoriją, ir sako dėstytojui: - Ponas dėstytojau, ar galima egzaminą laikyti išgėrus. Dėstytojas pagalvojo, pamąstė ir sako: - Nu ką darysi, studente, galima. Studentas ir sako garsiai savo draugams stovintiems už durų: - Vyručiai įneškit Petrą!!!
Anekdotai
0.3191 0.3191 0.3191 0.3191 0.3191
(0.32 - nieko ypatingo!)

Eina drakonas mišku ir sutinka mešką: - Kas tu toks? - klausia. - Meška aš. - Gerai. - Išsitraukia užrašų knygutę. Užsirašom: ME-ŠKA. Ateik ryt iš ryto pas mane, būsi mano pusryčiai. Eina toliau, sutinka lapę. - Kas tu tokia? - Aš lapė. - Gerai. Užsirašom: LA-PĖ. Ateik rytoj per pietus, būsi mano pietūs. Eina toliau, sutinka zuikį. - Kas tu toks? - Aš zuikis. - Gerai. Užsirašom: ZUI-KIS. Ateik ryt vakare, būsi mano vakarienė. Zuikis pamastė ir klausia: - O ar galiu neateit? - Gali ir neateit... Taip, reiškias išbraukiam...
Anekdotai

Ėjo per mišką kiškis, vilkas ir šernas.Ir staiga įkrito į duobę.Ėsti nėra kuo, tik butelis tuščias mėtosi.Sėdi dieną, dvi.Savaitę.Išalko baisiausiai.Vilkas sako: - Pasukam butelį, į ką atsisuks- tą ir suėdam. Ką darys kiti, sutinka.Pasuko butelį, atsisuko į kiškį.Vilkas jau trina letenas, bet atsistoja šernas ir piktai sako: - Vilke, kaip nori, bet kiškis mano draugas nuo vaikystės.Jo neėsim. Vilkas irgi piktas, bet nuo bado nusilpęs, ką jis su šernu galynėsis.Sutaria, kad pasuks dar sykį. Ir vėl butelis atsisuka į kiškį ir šernas jį užstoja. Trečią kartą butelis atsisuka į šerną.Atsistoja kiškis ir sako: - Na, ką, kiaule, prisišnekėjai...

 <
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 > 
 
Vartotojo zona

Geniali mintis

Mano mergina paprašė manęs dvejetainėje sistemoje ant pirštų jai parodyti skaičių 132. Geriau aš to būčiau nedaręs.