Anekdotai


Anekdotai

Klausimas: - Kas gali užmušti žmogų - vorą? Atasakymas: - Žmogus - tapkė. *** Į miestuką atvažiavo turtingas turistas. Užsukęs į miestelio viešbutį, jis savininkui kaip užstatą padavė 100 dolerių banknotą ir pasakė einąs i...
Anekdotai
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
(0.35 - nieko ypatingo!)

Apie studentus ;)
Anekdotai
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
(0.75 - nieko ypatingo!)

Vyras-desantininkas prieš išvykdamas į pratybas kreipiasi į savo pernelyg apkūnią žmoną: -Brangioji, tu neįsivaizduoji, kaip man pasisekė. Ekonomijos sumetimais mums nepasiuvo atsarginių parašiutų. Visi paklaikę iš siaubo, o a&s...
Anekdotai

Ateina bičas su moterimi į pirtį. Pirtininkas moters kartu su juo neįleidžia. Supyko bičas: – Čia gi mano ŽMONA!!!! Kodėl neįleidi? – Iš principo! Irgi mat švaruolė atsirado – šiandien jau ketvirtą kartą praus...
Anekdotai

Panele! Baikite ryti! - Ar jūs rūpinatės mano figūra? - Ne! Jūs ryjate mano degtinę! *** Sekmadienio pamokslas bažnyčioje: - Šiandien, vaikai mano, pašlovinsime Šventą Mergelę Mariją. Noriu, kad visi pajaustumėt jos didybę...

Anekdotai
1.6296 1.6296 1.6296 1.6296 1.6296
(1.63 - nieko ypatingo!)

Atbėga mažasis Vovačka pas mamą. Mama užsiėmus, tvarkosi, laukia svečių.  Vova:  - Mama mama!!! Nori eilėraštuką pasakysiu?  Mama:  - Vovačka palauk, tuoj svečiai ateis prie jų galėsi pasakyti...
Anekdotai
0.0741 0.0741 0.0741 0.0741 0.0741
(0.07 - nieko ypatingo!)

Susitinka 2 seni draugai su savo vaikais ir vienas sako: -Klausyk, kaip tavo vaikas būdamas 10metų jau tave ūgiu pralenkė? -Kiekvieną dieną po 10cm pakeliu kompo monitorių *** Rado kartą trigalvis slibinas stebukl...
Anekdotai
0.2188 0.2188 0.2188 0.2188 0.2188
(0.22 - nieko ypatingo!)

- Ech, pamenu kai jaunas buvau - kibirą degtinės išgert galėdavau... o dabar tik pusę šiaip ne taip... - Sveikatos nebėr?.. - Nea, snukis tik iki kibiro vidurio lenda... *** Vyras įeina į vaistinę: - M...
Anekdotai
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
(0.85 - nieko ypatingo!)

Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis, nes darbo tu vis tiek nerasi... *** Žmogus rašo į televiziją: - Prašau filmų metu nerodyti titrų, nes mano bobutė galvoja, kad kar...
Anekdotai
0.5488 0.5488 0.5488 0.5488 0.5488
(0.55 - nieko ypatingo!)

Skrenda čiukčia lėktuvu, šalia jo sėdi moteris, o už jos - josios vyras. Vyras prašo, kad čiukčia persėstų į jo vietą, nes jam esą žūtbūt reikia pasikalbėti su žmona. Čiukčis nė už ką nesutinka - matai, tenai lango nėra... &Scar...

 <
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 > 
 
Vartotojo zona

Geniali mintis

Pūtė toks stiprus vėjas, kad cigaretę išrovė kartu su dantimis.