Anekdotai


Anekdotai
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
(1.20 - nieko ypatingo!)

Paskaitykit įvertinkit. Turėtu visus pralinksmint ;)
Anekdotai
0.129 0.129 0.129 0.129 0.129
(0.13 - nieko ypatingo!)

Ateina į klasę Petriukas su ištinusia lūpa. Draugai teiraujasi, kas jam atsitiko. - Plaukiojom su tėvu valtimi po ežerą, ir man ant lūpos nutūpė vapsva. - Ir ji tau įkando? - susidomėjo draugai. - Ne, nesp...
Anekdotai
0.6471 0.6471 0.6471 0.6471 0.6471
(0.65 - nieko ypatingo!)

Ateina žmogeliukas pas daktarą. Daktaras: - nusirenkite. – net nepakėlęs akių, į pacientą Paima zelionkos prieina prie paciento ir nudažo jo vieną kiaušinį žaliai, tuomet grįžta prie stalo ir kažką užr...
Anekdotai
0 0 0 0 0
(0.00 - nieko ypatingo!)

Vyksta tikybos pamoka. Mokytoja klausia Petriuko: - Pasakyk, kas buvo pirmasis žmogus? - Adomas. - O kokią didelę bausmę pasiuntė jam Dievas? - Ievą. *** Petriukas klasės auklėtojai: - Jei Jū...
Anekdotai
1.3571 1.3571 1.3571 1.3571 1.3571
(1.36 - nieko ypatingo!)

Petriukas grįžta namo, pasibaigus mokslo metams. Kai tėvas paprašo parodyti baigimo pažymėjimą, Petriukas ir sako: - Žinai, tėveli, paskolinau pažymėjimą Karoliui, nes jis norėjo pagąsdinti savo tėvus. ...

Anekdotai
1.4211 1.4211 1.4211 1.4211 1.4211
(1.42 - nieko ypatingo!)

Susitinka dvi draugės: - Girdėjau, ilsėjaisi užsienyje. Gal ką parsivežei? - Nežinau, dar nebuvau pasitikrinti... *** Susitinka du draugai. Vienas turi mėlynę po akimi. Kitas klausia to pirmo: - Kas tau at...
Anekdotai
1.3125 1.3125 1.3125 1.3125 1.3125
(1.31 - nieko ypatingo!)

Vat tokie vat tie vyrai
Anekdotai
1.8684 1.8684 1.8684 1.8684 1.8684
(1.87 - nieko ypatingo!)

Susitinka dvi draugės: - Girdėjau, ilsėjaisi užsienyje. Gal ką parsivežei? - Nežinau, dar nebuvau pasitikrinti... *** Susitinka du draugai. Vienas turi mėlynę po akimi. Kitas klausia to pirmo: - Kas tau atsitiko? Kas taip tave primušė? - ...
Anekdotai
1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579
(1.16 - nieko ypatingo!)

Kalbasi du vyrai susėdę ant sofos...: - O kam dievas sukūrė blondines??? - klausia pirmasis. - Nes šunys iš šaldytuvo negali atnešti alaus.. - atsako kitas. - O kam tada sukūrė brunetes??? - paklausė. - Nes blondinės irgi ...
Anekdotai
1.625 1.625 1.625 1.625 1.625
(1.63 - nieko ypatingo!)

Valo valytoja banko patalpas. Eina pro ją banko valdytojas. Ji jo klausia: - Atsiprašau, valdytojau, gal galėtumėte man duoti įėjimo kodą nuo brangenybių saugyklos? - Ar jūs išprotejote??? Ta kodą žino tik du žmonės. Tai aš ir vyr...

 <
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 > 
 
Vartotojo zona

Geniali mintis

Pūtė toks stiprus vėjas, kad cigaretę išrovė kartu su dantimis.